Епидемиология

Заболяването засяга хората от всички континенти и раси. Най-детайлни са проучванията върху епидемиологията на ЕБ в Норвегия, Северна Ирландия, Финландия, Кроатия, Япония, Саудитска Арабия, Южна Африка. Епидемиологичното проучване в България за 30 годишен период (1970-2001 г.) открива 80 болни от 43 фамилии, но се предполага че действителният им брой надвишава 100 души. Болестността за ЕБ в България към 1.03.2001 г.е 10/1 млн. население (при средногодишен брой население 7.973.671).

В градовете живеят 75% , а в селата – 25% от пациентите, т.е. градското население е засегнато 3 пъти повече от селското. За градското население болестността е 10,9/1 млн. (при общо 5.500.695 градско население). За селското население – 8/1 млн. (при общо 2.472.976 селско население). Данните за броят на населението са получени от представително статистическо проучване – Преброяване на населението на България за 2001 г. Разпределението на пациентите с ЕБ по пол показва почти еднакво засягане на мъжете и жените.

В България с EБ simplex са 62,7% от пациентите, с EБ junctionalis – 3,4%, с EБ dystrophica – 33,9%. Географското разпределение на болните показва преобладаване на заболяването в северозападна България – обл. София-град и Монтана, в сравнение със североизточна България (собствени резултати).

Comments are closed