Проект „Глътка отдих“

Проект „Глътка отдих“ е с цел осигуряване на годишна Стоилпочивката на семейства на деца, болни от ЕБ със съдействието на спонсори.  Отглеждането на дете, болно от ЕБ е свързано с изразходването на значителни по размер финансови средства, в резултат на което семействата на болни деца буквално изнемогват и отлагат във времето ходенето на почивка, която би се отразила добре на здравословното състояние на детето. Така например морската вода много помага за по-бързото зарастване на раните. Затова този проект, ще дава възможност да се събират средства от дарения, за да бъде осигурена такава почивка за семействата с болни деца.

Comments are closed