Указания за безплатно диагностициране

От 2013г. Фондът за лечение на деца към Министерството на здравеопазването на РБългария, заплаща диагностиката на децата в Център по Булозна Епидермолиза, Медицински Университет – Фрайбург, Германия. Фондът заплаща само диагностиката чрез АНТИГЕН МАПИНГ – 1400 Евро, както и транспортните разходи по изпращането на пробата от кожа до Германия. Чрез тази диагностика се определя само подформата на заболяването.

Не се заплащат генетичните изследвания за точните мутации, предизвикали ЕБ.

Как става финансирането на АНТИГЕН МАПИНГ:

 1. Родителите подават лично попълнена молба до Фонда /формулярът се сваля от интернет-сайта на Министерство на здравеопазването/ като посочват конкретно че е за ДИАГНОСТИКА на болестта и че биха желали тя да се осъществи в Център по Булозна Епидермолиза, Медицински Университет – Фрайбург, Германия.
 2. Молбата трябва да бъде придружена от копия на цялата медицинска документация за болното дете /задължително е да има епикриза освен от Неонатологично отделение, също и от Кожна Клиника в България, където диагнозата Булозна епидермолиза се потвърждава поне клинично от специалисти дерматолози/
 3. След одобрение, Министерството изпраща молба до трима независими експерти на Фонда за лечение на деца, които дават своите писмени становища, във връзка с молбата на родителите.
 4. След получаването на становищата на експертите в Министерството на здравеопазването, се събира финансов комитет към ЦФЛД, който решава дали и как да отпусне парите за диагностиката.
 5. След положително решение от финансовия комитет на ЦФЛД, Министерството на здравеопазването се свързва лично с Центъра по ЕБ във Фрайбург, за да договори условията и сроковете на плащане на съответното изследване. Центърът по ЕБ Фрайбург дава указания точно как да бъде взета и изпратена пробата, както и какви придружаващи документи изисква в този случай.
 6. Взема се проба от кожа на детето и се изпраща до 24 ч. във Фрайбург, придружена от около 10 на брой документа на анг. език, изисквани от МЗ на РБ и Центъра по ЕБ във Фрайбург. Пробата се взема в специализирана кожна клиника в България /например Плевен, София и т.н./и се изпраща в Германия. Лекарят който взема пробата, се ангажира ЛИЧНО да подготви всички необходими документи за болното дете на английски език, включително родословно дърво, история на заболяването, снимки, митнически декларации и др., тъй като МЗ на РБ не поема този ангажимент.

Освен това лекарят трябва да се свърже предварително с Центъра по ЕБ във Фрайбург, за да договори точния ден на изпращане на пробата, тъй като е задължително тя да пристигне до 24 часа от вземането й и да започне обработката й от конкретен специалист там своевременно. Лекарят, който ще изпраща пробата от БГ, трябва ЛИЧНО предварително да се уговори с куриерската фирма, с която възнамерява да изпрати пробата, тъй като МЗ на РБ не поема този ангажимент.

 1. След получаване на резултата от изследването АНТИГЕН МАПИНГ, последният се изпраща до лекаря изисквал изследването /задължително квалифициран дерматолог от сътветната клиника в БГ/ с копие до Министерство на здравеопазването.
 2. Финансовият отдел на Центъра по Булозна Епидермолиза Фрайбург изпраща Фактура за плащане на изследването до Клиниката, откъдето е изпратена кожната проба.
 3. Лекарят от съответната Кожна клиника от където е изпратена пробата, се задължава да предостави лично ОРИГИНАЛНАТА ФАКТУРА ЗА ПЛАЩАНЕ, на финансовите експерти към Център Фонд за лечение на деца в чужбина към МЗ на РБ.
 4. Финансовият отдел на ЦФЗД към МЗ на РБ извършва плащането към Център по ЕБ, Медицински университет Фрайбург по банков път.
 5. Родителите задължително изискват фактура за куриерските разходи от фирмата куриер, която ще достави кожната проба в Германия. Във фактурата се вписват задължително: ТРИТЕ ИМЕНА НА ДЕТЕТО, както и неговото ЕГН. Разходите за куриерската фирма доставчик със самолет възлизат на около 120 лв. Родителите трябва лично да предоставят тази фактура на ЦФЛД, за да им бъдат възстановени разходите.

ВАЖНО!!!

 1. Защо Фрайбург? – Министерството на здравеопазването има договори за платени здравни услуги само с определени Медицински центрове и/или Университети в Европа. Медицински университет Фрайбург, Германия и прилежащите към него лаборатории, е една от институциите с които от няколко години МЗ на РБ има сключен договор за платени медицински услуги и в други области на медицината.
 2. От подаването на молбата от родителите до ЦФЛД, до момента на извършване на диагностичното изследване минават 3-4 месеца. Процедурата е бавна, но резултатът си заслужава чакането. А и той с нищо не променя нуждата от грижи за новороденото с ЕБ още от първия ден след раждането.
 3. Добре е всички родители предварително да са подготвени, че РЕЗУЛТАТЪТ който ще получат няма да излекува детето им, той само ще даде ПРОГНОЗА за това как ще се развие заболяването и ще даде възможност за получаване на безплатни превръзки от Здравната каса.

Comments are closed